อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564 (Phuket Sports Calendar City 2021) โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมเสวนาพร้อมทำพิธีเปิดงาน ณ ลาน Public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564 (Phuket Sports Calendar City 2021) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ช่วยพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของภูเก็ตเมืองกีฬา (Phuket Sports City) ตลอดทั้งปี 2564 เพื่อให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวได้วางแผนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและท่องเที่ยวในอีเว้นท์ต่างๆ ที่ตรงกับการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมกีฬาเป็นอีกหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism), อุตสาหกรรมกีฬา (Sports industry) ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการจัดกิจกรรมกีฬาและอีเว้นท์ต่างๆ ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

โดยมีกีฬาหลักในแต่ละเดือน ดังนี้

 1. Phuket Night Run 2020 ครั้งที่ 7 ณ เมืองเก่า ภูเก็ต ในวันที่ 27 มีนาคม 2564
 2. Laguna Phuket Thailand Sup Championship 2021 ณ หาดบางเทา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2564
 3. Sunset Beach Run ณ หาดบางเทา ในวันที่ 11 เมษายน 2564
 4. Toyota Gazoo Racing 2021 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564
 5. Supersports Laguna Phuket Marathon ณ ลากูน่า ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564
 6. Thanyapura King of The Mountain Run ณ ธัญปุระสปอตแอนด์รีสอร์ท ในวันที่ 12 กันยายน 2564
 7. Oceanman Phuket 2021 ณ หาดในทอน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564
 8. Laguna Phuket Traithlon ณ ลากูน่า ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564
 9. Thanyapura Colour Fun Run ณ ธัญปุระสปอตแอนด์รีสอร์ท ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
 10. Phukethon 2021 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564
 11. Kathu Half Marathon ครั้งที่ 25 ณ เทศบาลเมืองกะทู้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Sports & Event รองประมาณ 40 รายการ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้วางแผนมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.