เทศบาลตำราไวย์ ประชุม ผลการดำเนินงาน Phuket Smart City
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำราไวย์ ประชุม ผลการดำเนินงาน Phuket Smart City

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Phuket Smart City และการประชุมซักซ้อมเตรียมการต้อนรับ คณะอนุกรรมาธิการการปกครองการบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่1/2562 โดยมีนายนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.