พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โครงการ Phuket Sandbox
ข่าว ภูเก็ต

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โครงการ Phuket Sandbox

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (ภาคใต้) นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยไม่กักตัว (Phuket Sandbox) โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Meeting)

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้เสนอผลงานโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่กักตัว (Phuket Sandbox) เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศให้ผลงานดังกล่าวผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 อยู่ในเกณฑ์รางวัล “ระดับดี” จึงได้กำหนดมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.