อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การดำเนินงาน Phuket Sandbox
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การดำเนินงาน Phuket Sandbox

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ณ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้ ได้ติดตามผลการประชุมร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Phuket Sandbox ซึ่งที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะ จาก ศปก.ศบค. ว่า นายกรัฐมนตรีต้องการกำหนดให้พื้นที่ Sandbox เป็นพื้นที่ ที่มีสีแตกต่างไปจากจังหวัดอื่น เช่น เป็นสีฟ้าเพื่อให้มีมาตรการที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นและเป็นมาตรฐานเฉพาะ Sandbox พร้อมทั้งขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่มีความเข้าใจและใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตในการออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค. และสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หารือกับกรมควบคุมโรคในการจัดทำระบบข้อมูลการได้รับวัคซีนของชาวต่างชาติที่เข้ามา Phuket Sandbox เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้จังหวัดภูเก็ตวางแผนในการจัดเตรียมกำลังพลในการปฏิบัติงาน Phuket Sandbox ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ ให้จังหวัดภูเก็ตหารือกับท่าอากาศยานภูเก็ต และสำนักงานการบินพลเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีเครื่องบินโดยสารเพื่อเดินทางของนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox ที่อยู่ครบ 14 วันและต้องการเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต โดยให้ประเมินความเป็นไปได้และจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป อีกทั้งให้ ททท. ทบทวนนโยบายการท่องเที่ยว 7 + 7 อย่างรอบคอบ และต้องมีความมั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้และไม่เกิดปัญหาต่างๆ จากการดำเนินนโยบายดังกล่าว

ขณะที่จังหวัดภูเก็ตได้ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจท่าฉัตรไชย เป็นด่านตรวจส่วนหน้าทั้งบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ Antigen test เพื่อปฏิบัติงานประจำด่านตรวจส่วนหน้า และขอให้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวดตลอดแนวชายแดน และในส่วนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ขอรับวัคซีน Moderna ไปยังสภากาชาดไทย 89,326 โดส และสภากาชาดไทยอนุมัติให้ 5,060 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังในจังหวัดภูเก็ต หากจะให้จัดซื้อหรือจัดหาในส่วนที่เหลืออีก 84,266 โดส ทาง อบจ.ภูเก็ต ก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.