รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมงาน Phuket Roadshow to China
ข่าว รอบโลก

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมงาน Phuket Roadshow to China

ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วมงาน “Phuket Roadshow to China” ที่จัดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงศัยภาพการให้บริการทางแพทย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสากล ตลอดจนความพร้อมในการดูแลสุขภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical Tourism ต่อผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวประเทศจีน ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.