เปิดตัว Phuket Peranakan Festival 2023 23-25 มิ.ย.66
ข่าว ภูเก็ต

เปิดตัว Phuket Peranakan Festival 2023 23-25 มิ.ย.66

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ บ้านชาร์เตอร์แบงค์ จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Phuket Peranakan Festival 2023 เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่จังหวัดภูเก็ต Festival Economy 2023 ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยขบวนแห่ตื่นตาตื่นใจกว่า 20 ขบวน พร้อมโชว์สุดอลังการศิลปะร่วมสมัย “บาบ๋า ย่าหยา” ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ณ เมืองเก่าภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมคณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน., เทศบาลนครภูเก็ต, สมาคมเพอรานากันภูเก็ต, และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย จัดกิจกรรมเทศกาล Phuket Peranakan Festival 2023 เพื่อเป็นการแสดงถึงความยั่งยืนชุมชนเมืองเก่า และยกระดับการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ต่อการอนุรักษ์มรดกของท้องถิ่น การสร้างงานของคนในพื้นที่ โดยความเชี่ยวชาญของเจ้าของพื้นที่เอง การท่องเที่ยวที่ผ่านการเชื่อมโยงของคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภูเก็ต ผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการนำ City DNA รากเหง้าเดิมของชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตที่มีประวัติศาสตร์กระทั่งเกิดวัฒนธรรมประเพณียั่งยืนของบาบ๋า ย่าหยา หรือเปอรานากันมาสร้างงานเทศกาลสู่ประชาคมโลก จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลเกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านการวางแผนประชาสัมพันธ์โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้การกลับมาของการท่องเที่ยวบนพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเกิดความน่าสนใจ เกิดการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ การสร้างงาน และขยายรายได้สู่ชุมชนและเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริง เป็นหนึ่งในการฟื้นฟูรายได้ทางเศรษฐกิจด้วยการนำงานเทศกาลมาเป็นการสร้างวงจรเศรษฐกิจใหญ่ (New Eco System) การมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ชุมชนเมืองเก่าและชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมเทศกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเป็นหนึ่งในแผนนโยบาย Festival Economy ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนถือเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลให้การส่งเสริม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่เมือง เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู่หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายพร้อมแผนการยกระดับงานเทศกาลสู่ประชาคมโลกในอนาคต Phuket Peranakan Festival จะเป็นต้นกำเนิดกิจกรรมเทศกาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบที่ชาวภูเก็ตจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในกิจกรรมเทศกาลนี้ในอนาคตอันใกล้

กำหนดการเทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 -18.30 น. กิจกรรมเทศกาลขบวนพาเหรดประวัติศาสตร์ World Phuket PERANAKAN Carnival ครั้งยิ่งใหญ่ พบกับ 20 ขบวนพาเหรดเปิดรากเหง้าชาติพันธุ์ “บาบ๋า ย่าหยา” จากอารยธรรมดั้งเดิมสู่ความศิวิไลซ์ยุคปัจจุบันบนเส้นทางระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร รอบเมืองเก่าภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 – 18.30 น. ทุกวัน กิจกรรมเทศกาลการเฉลิมฉลองมรดกรากเหง้าร่วมสมัย Street Performance Shows และ Phuket Old Town Light Shows ในชื่อชุด World Phuket PERANAKAN Celebration Shows ณ ถนนรมณีย์ และถนนถลาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.