งานเทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023
ข่าว ภูเก็ต

งานเทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กรรมการกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้งสมาคมเพอรานากันประเทศไทย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาคมส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB) ร่วมเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาคภาครัฐ เอกชน เครือข่ายภาคประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมขบวนแห่ Extravanganza Carnival 20 ขบวน จำนวนกว่า 1,000 คน สร้างสื่อกิจกรรมมวลชนครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างแม่เหล็กงานเทศกาลเชิงเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เน้นเชิญชวนชาวภูเก็ตท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ร่วมแต่งชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน ยกระดับ soft power ปั้นสู่การเป็นเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติประจำปีแบบยั่งยืนในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.