งานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต
พาเที่ยว

งานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

ความเป็นมาของ งานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต นั้น เป็นมาอย่างไร คงจะอยากจะรู้กันไม่น้อย จริงๆแล้ว จุดเริ่มของ งานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต จัดขึ้นครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน งานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต นั้นเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จัดให้มีถนนคนเดินขึ้นที่บริเวณ ถนนถลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์อาคารเก่าอันเป็นมรดกล้ำค่า ของชาวภูเก็ต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต ให้เกิดขึ้นอีกด้วย

ความตั้งใจเดิมที่จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เพราะต้องการที่จะเน้นให้คนภูเก็ตเอง ออกมาร่วมงานเพื่อร่วมลำลึกถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวภูเก็ตในอดีต แต่เนื่องจากในปีหลังๆ มีการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งภาคประชาชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้น จึงทำให้งานมีสีสันและร่วมสมัยขึ้นมากกว่าเดิม

งานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชาวภูเก็ตจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โดยเน้นถึงความสำคัญในการรักษาช่องทางเดินหรือหง่อคาขี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาคารตึกแถวชิโนโปรตุเกส ซึ่งสมัยหนึ่งเคยรณรงค์ให้กลับมาทำช่องทางเดินนี้อีกครั้งซึ่งได้รับความร่วมมือได้ไม่ทั้งหมด ทำให้ในปัจจุบัน ช่องทางเดินเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ แต่สิ่งที่ได้รับจาก งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต นั้นส่งผลให้สภาพของอาคารเก่าที่มีคุณค่าได้รับการบูรณะ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูเก็ต ทั้งทางด้านอาหาร การละเล่น การแต่งกาย โดยแต่ละปีจะมีการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ซึ่งนำเสนอขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ของชาวภูเก็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะได้อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป โดยสาเหตุที่เลือกถนนถลางเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นยังคงไว้ซึ่งอาคารโบราณตลอดทั้งสาย เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.