สุขภาพดี ที่กระบี่ กับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

สุขภาพดี ที่กระบี่ กับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

คณะแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “สุขภาพดี…ที่กระบี่” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ปรับพฤติกรรม อันจะช่วยให้ห่างไกลจากโรค ผ่านการบรรยายให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย แพทย์หญิงเขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตาและแก้ไขสายตา ศูนย์จักษุ และนายแพทย์สฤษดิ์พงศ์ กาญจนวงศ์ดีงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฝังเข็ม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โดยมีแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม พีช ลากูน่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ภายในงานมีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประกอบด้วย ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจคัดกรองโรคตา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.