โครงการ Phuket Health Sandbox “รู้ทัน (โรค) ป้องกัน ไม่ป่วย”
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ Phuket Health Sandbox “รู้ทัน (โรค) ป้องกัน ไม่ป่วย”

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ โรบินสัน ฉลอง นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ Phuket Health Sandbox ภูเก็ต เมืองคนสุขภาพดี ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเฮลท์แคร์ “รู้ทัน (โรค) ป้องกัน ไม่ป่วย” โดยมี นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นางเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

สำหรับโครงการภูเก็ต Phuket Health Sandbox เริ่มต้นจากแนวคิด “สร้าง นำ ซ่อม” โดยให้ประชาชนสร้างความตระหนักรู้ถึงการดูแลสุขภาพ เพื่อลดความแออัดในการเข้ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ และให้ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับบริการ โดย อบจ.ภูเก็ต ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาบริการด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพการบริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งประชาชนสามารถตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายของตัวเอง เพื่อป้องกันโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต เห็นความสำคัญในการตรวจสุขภาพเชิงรุกเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวภูเก็ต เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจหาค่าน้ำตาลในเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น ตรวจมวลกระดูกและกล้ามเนื้อ วัดค่า BMI (Body Mass Index), การประเมินความเสี่ยงโรคซึมเศร้า เพื่อค้นหาความเสี่ยงและรักษาได้แต่เนิ่นๆ ลดอัตราการป่วย ลดอัตราการตายของประชาชน ซึ่งสามารถดูผลการตรวจสุขภาพได้ที่ Application Phuket Smart Healthcare โดยข้อมูลการตรวจจะถูกนำไปวิเคราะห์โรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย และจัดทำแผนงานร่วมกันในการดูแลและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากสนใจสามารถเข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา และมีการออกตรวจเชิงรุกตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพให้ทันสมัยครอบคลุม เป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.