ภูเก็ตจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ
ข่าว ภูเก็ต

ภูเก็ตจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำพสกนิกรทั่วภูเก็ต อาทิ ข้าราชการตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” และกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลฉลอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงชาติ (เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้กล่าวขอบคุณและเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการรวมใจของพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความอาลัยและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปมติตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้กำหนดจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยมีการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งการทำดีด้วยกาย วาจา และใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.