ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

วันที่ 14 มี.ค.61 เวลา 09.30 น. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart” โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำ และลำรางสาธารณะ บริเวณท่าเทียบเรือยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การนี้ท่าอากาศยานภูเก็ต มี นายสมศักดิ์ เกตุเมือง รอก.ฝดภ.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมทำความสะอาดพื้นที่

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.