อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทาง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทาง

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 1, นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 และนายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง รวมถึงการ ยุบรวมเส้นทางการเดินรถ ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถใหม่ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถ EV ( Electric Vihicle) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายที่จะให้มีระบบการขนส่งมวลชนโดยใช้รถ EV ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนรถยนต์โดยสารประจำทาง (รถโพถ้อง) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถ EV ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.