ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเศกสรรค์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นประธาน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ แจ้งผลการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์แนวทางและนโยบายปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562-2565 ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการขอใช้เงินเหลือจ่าย รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.