พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ข่าว ภูเก็ต

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนภาคส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

สำหรับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข โดยในห้วงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ในส่วนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองและประชาชนนั้น ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การเศรษฐกิจของประเทศในรัชสมัยของพระองค์มีความมั่งคั่งและมั่นคง ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ได้มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ด้วยการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร ทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ สามารถเกื้อกูลการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ด้านการศึกษา โปรดให้จารึกความรู้นานาชนิดไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ทั้งวิชาวรรณคดี ตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้านความมั่นคงของประเทศนั้น ทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ ไม่ยอมให้ชาติใดดูหมิ่นหยามเหยียด ทรงทุ่มเทในการป้องกันข้าศึก ที่แผ่อิทธิพลเข้ามาทำลายความสงบสุข ภายในหัวเมืองพระราชอาณาเขตด้วยการส่งกองทัพไปปราบปรามทำให้ข้าศึกหยุดยั้งลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.