แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมที่จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของสองวีรสตรี ที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองถลางไว้ให้อนุชนรุ่นหลังตราบจนทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดภูเก็ต

การที่จังหวัดภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ประกอบกับวันที่ 13 มีนาคม เป็นวันที่กองทัพถลางรบชนะกองทัพพม่า การแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองถลางและวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้รำลึก และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน เป็นสิ่งที่ดีจึงขอสนับสนุน

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบกับเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์นับแต่อดีตกาลอันยาวนาน ซึ่งบรรพบุรุษได้รักษาไว้ด้วยเลือดเนื้ออย่างกล้าหาญ สมควรที่ลูกหลานของภูเก็ตจะได้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ดังนั้น เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต จึงร่วมกันจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าและเชิดชูเกียรติประวัติของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าที่ได้ปกป้องรักษาเมืองถลางไว้ให้อนุชนรุ่นหลังตราบจนทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์วีรกรรมของสองวีรสตรี ซึ่งได้ใช้แผนกลยุทธ์อันชาญฉลาดในการรบจนสามารถป้องกันเมืองถลางไว้ได้

การจัดงานครั้งนี้มีกำหนด 3 วัน คือระหว่างวันที่ 13–15 มีนาคม 2560 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานจัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งในปีนี้ได้จัดทำฉากพระราชวัง ความยาว 89 เมตร และนิทรรศการ “พ่อของแผ่นดิน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและความเจริญของประเทศชาติ กิจกรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม โดยได้จำลองศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน การแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน สาธิตการทำขนมโบราณ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ และอาหารอร่อยของภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.