ปล่อยขบวนรถสิ่งของช่วยเหลือ ลงพื้นที่ น้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช
ข่าว ภูเก็ต

ปล่อยขบวนรถสิ่งของช่วยเหลือ ลงพื้นที่ น้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางระวีวรรณ เดชอมรธัญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมปล่อยขบวนรถ เพื่อมอบอาหาร น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ยา เรือ และอุปกรณ์ยังชีพต่างๆ ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนเรือไฟเบอร์ จำนวน 13 ลำ และน้ำดื่ม พร้อมรถบรรทุก 1 คัน และเจ้าหน้าที่ขับรถ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปมอบสิ่งของให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดภาคใต้ ทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์กลางให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตได้ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินสดและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยใน จังหวัด ภาคใต้ ซึ่งประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076218444 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.