ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับ Philippines Air Asia
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับ Philippines Air Asia

วันที่ 29 มิ.ย.63 เวลา 12.45 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Philippines Air Asia เที่ยวบินที่ Z28271 ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – มะนิลา(ประเทศฟิลิปปินส์) รวมผู้โดยสาร จำนวน 183 คน ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ร่วมส่งผู้โดยสารชาวฟิลิปปินส์กลับภูมิลำเนาด้วยข้อความ “#UNTIL WE MEET AGAIN” และ เจ้าหน้าที่สายการบินร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยเที่ยวบินดังกล่าวได้รับการประสานจากกงสุลประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ในภารกิจอพยพผู้โดยสารกลับประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.