รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะบุคลากร จาก PERDHAKI
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะบุคลากร จาก PERDHAKI

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย เภสัชกร กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล จาก PERDHAKI (The Association of Catholic Health Services of the Republic of Indonesia ) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 45 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์ตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง หรือ Brain Health Institute, สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์ทันตกรรม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการดูแลผู้ป่วยต่อไป ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.