กิจกรรมซ่อมแซม และ จัดวางทุ่นผูกเรือ ป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการัง
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมซ่อมแซม และ จัดวางทุ่นผูกเรือ ป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการัง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมซ่อมแซมและจัดวางทุ่นผูกเรือ เพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการังตามแนวธรรมชาติ ณ บริเวณลานหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมี พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และพลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าวรายงานในพิธี

การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งดำน้ำของเกาะราชาใหญ่มีความสะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กองทัพเรือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดภูเก็ต ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,000 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.