อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเพ้นท์ลายผ้าปาเต๊ะฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเพ้นท์ลายผ้าปาเต๊ะฟรี

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเพ้นท์ลายผ้าปาเต๊ะฟรี

รอบแรกอบรมในวันที่ 15-16 และ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00น-16.30น. จำนวน 50 คน
รอบที่2อบรมในวันที่ 17-18-19 กุมภาพันธ์2560 ระหว่างเวลา 09.00น-16.30น จำนวน 50 คน

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สนใจสมัครอบรมรอบไหนส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรทางไลน์ส่วนตัว 086-3687035 นายประพันธ์ มณีโชติ ในเวลาราชการ

สมัครก่อนได้ก่อน เต็มแล้วเต็มเลยไม่มีเพิ่มจำนวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.