อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PAE
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PAE

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PAE” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ชุมชนไทยใหม่ (บ้านแหลมตุ๊กแก) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานของรัฐให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

โครงการ “74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PAE” เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้วยการให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในครัวเรือนของชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชน และเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับชุมชนชาวไทยใหม่แห่งนี้ ผมขอให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกิจกรรม ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่จัดกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.