อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดมหกรรม OTOP PHUKET 60
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดมหกรรม OTOP PHUKET 60

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมมหกรรม OTOP PHUKET 60 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการในระหว่างวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2560 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และนางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดงานมหกรรม OTOP PHUKET 60 จำนวน 418,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงานครั้งนี้โดยบูรณาการร่วมกับวันอาภากร ของกองทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักทั่วกัน

สำหรับเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการภายในจังหวัด และต่างจังหวัด จำนวน 50 บูธ (เน้นภายในจังหวัด มีต่างจังหวัด 5 บูธ) แยกเป็นประเภท อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวันตลอดงาน

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.