บ้านบ่อแร่ ต.วิชิต ภูเก็ต ถูกเลือก เป็นชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

บ้านบ่อแร่ ต.วิชิต ภูเก็ต ถูกเลือก เป็นชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 09:30 น. ที่จุดชมวิวเขาขาด เทศบาลตำบลวิชิต โดยนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัด ภูเก็ต ในฐานะเจ้าบ้าน ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับชุมชนบ้านบ่อแร่ให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างโอกาส อาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งชุมชนบ้านบ่อแร่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตชาวประมงที่ยังคงรักษาสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน มีสินค้า OTOP หลากหลายชนิด เช่น ดอกไม้จากเกล็ดปลา ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาดของร่างกายจากสมุนไพร และอีกมากมาย รวมถึงยังมีคลองมุดง และจุดชมวิวเขาขาดที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของชุมชนบ้านบ่อแร่อีกด้วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.