อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แสดงความอาลัย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แสดงความอาลัย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารรส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่า อาทิ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนาต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกงสุล และนักท่องเที่ยว จำนวนกว่า 2 หมื่นคน ร่วมแสดงพลังรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบ 30 วันแห่งการสวรรคต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ณ บริเวณแหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แหลมพรหมเทพ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แหลมพรหมเทพ

ในการนี้ ได้มีพิธีจุดเทียนถวายอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยวงซิมโฟนิค เยาวชนจังหวัดภูเก็ต กว่า 200 ชีวิต ขณะที่ในทะเล ด้านหน้าของแหลมพรหมเทพ มีขบวนเรือ จำนวน 89 ลำ จากทัพเรือภาคที่ 3, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ภูเก็ต, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 5 สาขาภูเก็ต, ด่านศุลกากร, เรือตำรวจน้ำ, เรือประมงจากสมาคมชาวประมงภูเก็ต และเรือยอร์ช ลอยลำเป็นขบวนเรือ 3 ขบวน อย่างสวยงาม ทุกลำประดับด้วยธงชาติและเปิดไฟรอบลำเรือ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อทัพเรือไทย พร้อมกับการจุดเทียนของประชาชนด้านบนแหลมพรหมเทพ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แหลมพรหมเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.