ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย จัดงาน Open House (บัณฑิตน้อย)
ข่าว ภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย จัดงาน Open House (บัณฑิตน้อย)

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวิชาการ Open House (บัณฑิตน้อย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา 1 และ สาขา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ร้านอาหารกันเอง 2 โดยมี นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ และนายทนงค์ องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกฯ นายทนง โตนด ประธานสภาฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาฯ นายวิชัย พฤฒิสืบ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา 1 และ 2 นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้มอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย และให้โอวาทกับผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยเน้นย้ำถึงเรื่องยาเสพติด เพื่อต้องการให้ คณะครู ผู้ปกครอง ช่วยกันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งโครงการนี้ จัดโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลฉลอง โดยมี นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.