นายก ภูเก็ต เปิดกิจกรรม Open house ร่วมรู้ข่าวสาร เปิดบ้านวัดศรี
ข่าว ภูเก็ต

นายก ภูเก็ต เปิดกิจกรรม Open house ร่วมรู้ข่าวสาร เปิดบ้านวัดศรี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open house “ร่วมรู้ข่าวสาร เปิดบ้านวัดศรี” ประจำปี 2565 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) พร้อมรับเกียรติบัตรบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 1 ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูบุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสาร แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.