สุดเจ๋ง! นักเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต คว้าผลสอบ ONET 100 คะแนนเต็ม 5 คน
ข่าว ภูเก็ต

สุดเจ๋ง! นักเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต คว้าผลสอบ ONET 100 คะแนนเต็ม 5 คน

ตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน 2 ระดับชั้น คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ผลปรากฏว่า นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน 5 คน แบ่งเป็น วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ 1. เด็กหญิงปภาวลิน วายุพา 2.เด็กชายกันต์ดนัย ชูราช 3.เด็กหญิงจูเลียต บาร์เน็ตต์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ 1. เด็กชายชนะสิทธิ์ เปลี่ยนผัด โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 2. เด็กชายกานต์ ตันติพิริยาภรณ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.