ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง

วันที่ 28 มิ.ย.60 นายธนิต จุลเสวก ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3 ณ บริเวณบ่อไฟฝึกซ้อม ทภก. ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ National Fire Protection Association (NFPA) โดยกำหนดให้หน่วยดับเพลิงของท่าอากาศยานพาณิชย์สากล จะต้องทำการฝึกซ้อมด้วยไฟจริงเป็นประจำทุกรอบ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง และเพื่อให้พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย ทภก. มีทักษะและความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.