ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรม การซ่อมแซม ระบบ Network
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรม การซ่อมแซม ระบบ Network

วันที่ 2 ก.ค.61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม การซ่อมแซม การใช้งานระบบ Network โดยมีนายนายจรัล ปานแดง รอก.ฝบร.ทภก. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงาน ทภก. ซึ่งการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวมีหัวข้อวิชาที่สำคัญได้แก่ Introduction to Network, Present Communicattion, Model Part 1(OSI), TCP/IP, Subnet Calculator และ LAB (Project Group) ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของ ทภก.ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมแซมการบำรุงรักษาการใช้งานระบบ Network และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.