มวยไทย : ไหว้ครูมวยไทย แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย
สาระน่ารู้

มวยไทย : ไหว้ครูมวยไทย แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย

มวยไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมาแต่โบราณกาล เป็นการฝึกให้รู้จักการป้องกันตัว และมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ตลอดจนการเคารพยกย่องครูซึ่งเป็นผู้ฝึกสอน 

การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูรำมวย หรือ ไหว้ครูมวยไทย เป็นการร่ายรำในกีฬามวยไทย เพื่อแสดงถึง ความเคารพ และ ความกตัญญูรู้คุณ ต่อครูมวยไทย การไหว้ครูมวยไทย ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของมวยไทย และถือเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์พิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานาน ทั้งนี้ผู้ที่จะฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเป็นนักมวยไทย จะต้องมีการขึ้นครูก่อนเป็นอันดับแรก โดยเปรียบเสมือนพิธีการมอบตนเอง เพื่อขออยู่ภายใต้การดูแลของครู และ พร้อมที่จะศึกษา ปรับปรุงตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักมวยไทย

นักมวยไทย จะต้องเคารพและเทิดทูนครูมวย เพราะว่าการที่ครูมวยจะยอมรับผู้ใดเป็นศิษย์นั้น ในสมัยก่อนไม่ใช่เรื่องง่าย ครูมวยที่เชี่ยวชาญในสมัยก่อนก็มีอยู่ไม่มากนัก อีกทั้งในการสอนมวยไทยนั้น ก็ไม่ได้มีการคิดค่าสอน ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนมวยไทย จึงจำเป็นต้องฝากตัวกับครูมวย โดยจะคอยปรนนิบัติครูอยู่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะได้รับการถ่ายทอดวิชามวยไทยจนครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ ครูมวยกับศิษย์ในสมัยก่อนจึงมีความสัมพันธ์กันแนบแน่นเหมือนพ่อกับลูก

การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษไทยแต่โบราณ ได้เริ่มคิดและก่อตั้งขึ้น โดยเป็นการแสดงความเคารพต่อครู บิดา มารดา รวมทั้งเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ เทพเจ้า ที่สิงสถิตอยู่ทุกแห่งในสากลจักรวาล ดังนั้นไหว้ครูก่อนขึ้นชกจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับประวัติศาสตร์อันยาวนานของมวยไทย เริ่มต้นใช้กันในการสงครามสมัยก่อน ซึ่งแตกต่างจากมวยไทยในปัจจุบันที่ใช้เป็นการกีฬา นอกจากนี้มวยไทยยังได้ชื่อว่า ศาสตร์การโจมตีทั้งแปด คือ สองมือ สองเท้า สองศอก และสองเข่า แต่บางตำราเพิ่ม ศีรษะโจมตี เข้าไปเป็นการโจมตีทั้งเก้า และ บางตำรายังเพิ่ม บั้นท้ายกระแทก เป็น การโจมตีทั้งสิบ อีกด้วย

มวยไทย สืบทอดมาจาก มวยโบราณ โดยแบ่งออกเป็นแต่ละสายตามท้องที่นั้น ๆ ซึ่งมีสายสำคัญหลักๆ เช่น มวยท่าเสา (ภาคเหนือ) มวยโคราช (ภาคอีสาน) มวยไชยา (ภาคใต้) มวยลพบุรี และ มวยพระนคร (ภาคกลาง) มีคำกล่าวไว้ว่า “หมัดหนักโคราช ฉลาดลพบุรี ท่าดีไชยา ไวกว่าท่าเสา”

มวยไทย

สำหรับ แม่ไม้มวยไทย นั้นหมายถึง ท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สำคัญที่สุด อันเป็นพื้นฐานของ มวยไทย ซึ่งผู้ที่ฝึกมวยไทยต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ ก่อนที่จะฝึกลูกไม้ โดยลูกไม้ถือว่าเป็นการใช้ไม้มวยไทยที่ละเอียดยิ่งขึ้น แม่ไม้มวยไทยนั้นแบ่งออกได้เป็น 15 ไม้ ได้แก่

 1. สลับฟันปลา
 2. ปักษาแหวกรัง
 3. ชวาซัดหอก
 4. อิเหนาแทงกริช
 5. ยอเขาพระสุเมรุ
 6. ตาเถรค้ำฝัก
 7. มอญยันหลัก
 8. ปักลูกทอย
 9. จระเข้ฟาดหาง
 10. หักงวงไอยรา
 11. นาคาบิดหาง
 12. วิรุฬหกกลับ
 13. ดับชวาลา
 14. ขุนยักษ์จับลิง
 15. หักคอเอราวัณ

ในส่วนของ ลูกไม้มวยไทย แบ่งออกได้เป็น 15 ไม้ ดังนี้

 1. เอราวัณเสยงา
 2. บาทาลูบพักตร์
 3. ขุนยักษ์พานาง
 4. พระรามน้าวศร
 5. ไกรสรข้ามห้วย
 6. กวางเหลียวหลัง
 7. หิรัญม้วนแผ่นดิน
 8. นาคมุดบาดาล
 9. หนุมานถวายแหวน
 10. ญวนทอดแห
 11. ทะแยค้ำเสา
 12. หงส์ปีกหัก
 13. สักพวงมาลัย
 14. เถรกวาดลาน
 15. ฝานลูกบวบ

มวยไทย

มวยไทย บางท่า อาจดูกระด้าง อาจดูน่าเกรงขามแต่นั่นเพื่อตอบโต้แก่ผู้รุกราน บางท่าของมวยไทยอาจดูอ่อนด้อยน่าย่ำยีแต่นั่นเป็นกลลวงสำหรับผู้ที่เย่อหยิ่งจองหอง ปัจจุบันมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจทั้งในด้านการฝึกและการแข่งขัน ดังนั้นเยาวชนไทยจึงควรจะเรียนรู้และฝึกมวยไทย เพื่อสร้างคุณค่าของมวยไทย และสืบสานศิลปะด้านนี้ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.