ประชุมหารือการจัดแข่งขัน Muaythai World Championships
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมหารือการจัดแข่งขัน Muaythai World Championships

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมการจัดแข่งขัน Muaythai World Championships 2021 IFMA Youth and Senior World Championship ณ Club House, Blue Tree Water Park จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ด้วยสมาคมกีฬามวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสหพันธ์มวยไทย นานาชาติ (International Federation of Muaythai Associations : IFMA) ร่วมกันจัดการแข่งขัน 2021 IFMA Youth and Senior World Championship ให้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ สร้างรายได้จากการกีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งกระจายรายได้และสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้เชิญนักกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 800 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก โดยกำหนดการจัดงาน Muaythai World Championships ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2564 ณ Blue Tree Water Park จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมของไทย ซึ่งมวยไทย เป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกพร้อมทั้งจะเป็นการส่งเสริมและผลักดันในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้กลับมาอีกครั้งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.