รพ.กรุงเทพภูเก็ต MOU กับ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต MOU กับ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 6 พร้อมด้วย นพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ ศ. (พิเศษ) นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ กับ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสององค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.