MOU เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

MOU เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายสมชาย พนมรักษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต (สคชจ.ภูเก็ต) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคาร 2 อบจ.ภูเก็ต

สคชจ.ภูเก็ต กับ อบจ.ภูเก็ต จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบจ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมมือกันในการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายด้านต่างๆ ส่งเสริมให้นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ต ได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่จำเป็น อันจะทำให้ประชาชนได้รับคำปรึกษา ตอบข้อกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท และเสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.