MOU ส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบิน เชื่อมโยงภูมิภาค
ข่าว ภูเก็ต

MOU ส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบิน เชื่อมโยงภูมิภาค

วันที่ 8 พ.ย.60 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินท่าอากาศยานเชื่อมโยงภูมิภาค ตามที่คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมและมีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนเส้นทางการบินภูมิภาค ระหว่างเขตพัฒนาท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) กับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา) และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย) โดยจะได้มีการเปิดเส้นทางบินไป-กลับ ภูเก็ต-นครราชสีมา และเส้นทางไป-กลับ เชียงใหม่-นครราชสีมา ในเดือนธันวาคม 2560 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 7 องค์กรเป็นผู้ร่วมลงนาม โอกาสนี้ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต/อนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธี และเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ด้วย ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา 2 ถ.อู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.