อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 เข้าร่วมประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) อำเภอเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประเพณีไหว้พระจันทร์ ถือเป็นประเพณีที่ชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมานาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีไหว้พระจันทร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่ลูกหลานชาวภูเก็ต และเกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ประกอบกับนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ในการมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามยุทธสาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดจัดพิธีไหว้พระจันทร์ขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) โดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีไหว้พระจันทร์ โดย ทีมงานศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบเก้ง พิธีสวดมนต์ (ซ่งเก้ง) โดย คุณทศพล อัศวดำรงเดช และกิจกรรม “ถอดลายขนมไหว้พระจันทร์” โดย ทีมมิวเซียมภูเก็ต

สำหรับกิจกรรม “พับกระดาษกิ้ม” ได้จัดขึ้นไว้สำหรับผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวจีนภูเก็ต ซึ่งเป็นการส่งเสริมเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เทศบาลนครภูเก็ตได้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities-GNLC) กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ให้คงอยู่กับชาวจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.