นายก อบจ.ภูเก็ต ลงนาม MOA ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงนาม MOA ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOA เสาหลักด้านการศึกษา EDUCATION HUB “ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากล โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารการศึกษาในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 องค์กรหลัก หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 147 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

การจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษาสู่สากล เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับผลงาน การขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัด เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOA ระหว่างผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาใน 8 ด้าน ที่ครอบคลุมเรื่องคุณภาพการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และกลไกการทำงานในเชิงพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.