ทภก. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019

วันที่ 19 มิ.ย.62 เวลา 11.30 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ)และ ร.อ.ปกป้อง สุวรรณโมฬี ผอก.ฝทอ.ทภก. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 จำนวน 58 คน โดยเดินทางมากับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเที่ยวบินที่ PG275 ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัว ณ จังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 3 วัน ในการนี้ รภก.(สธ.), ผอก.ฝทอ.ทภก. และสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้เข้าประกวดฯ ณ หลุดจอดอากาศยานหมายเลข 31 ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.