ประชุมประเมินเมือง MICE CITY เตรียมจัดงาน World Specialised Expo 2028
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมประเมินเมือง MICE CITY เตรียมจัดงาน World Specialised Expo 2028

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมการประเมินเมือง MICE CITY และการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอเป็นเจ้าภาพ World Specialised Expo 2028 ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับประกาศจากรัฐบาลให้เป็นเมือง MICE CITY ของประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้มีการจัดประชุมร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปการประชุมดังกล่าว 2 ประเด็นหลัก คือ การประเมินเมือง MICE CITY ในทุกๆ 5 ปี และการเตรียมการขอรับเป็นเจ้าภาพ World Specialised Expo 2028 ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการทบทวนและประเมินศักยภาพเมือง MICE CITY ของจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.