กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จัดงาน Mekong Tourism Forum 2023
ข่าว รอบโลก

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จัดงาน Mekong Tourism Forum 2023

การประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Forum 2023) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาและสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25-27 เมษายนนี้ ที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ภายใต้หัวข้อ “Rethinking for Resilience and Digitalisation.” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้งจากภาครัฐและเอกชน สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิดภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศ กัมพูชา จีน พม่า ลาว ไทย และเวียดนาม

Mekong Tourism Forum 2023 ในปีนี้จะกำหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างงาน ความเท่าเทียมทางเพศ การพลิกฟื้นการท่องเที่ยวด้วย digital transformation และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆเพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ไม่กระจุกตัวเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลัก

โดยมีกิจกรรมสำคัญในการประชุมในวันที่ 26 เมษายน ซึ่งเป็นการประชุมระดับนโยบายด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงของประเทศสมาชิก ร่วมกับสำนักงานประสานความร่วมมือการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office หรือ MTCO) ใน 5 ประเด็นสำคัญคือ การท่องเที่ยวรักษ์โลกเพื่อคนทั้งมวล การจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารในท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมสร้างสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะและความสามารถให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสและการมีส่วนร่วมของสตรีในภาคการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน

“Mekong Tourism Forum 2023 มีวาระที่ชัดเจน เราจะทบทวน คิดใหม่และทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการท่องเที่ยวหลังโควิดจะพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายทอง ​ก้อน (Thong Khon) รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชากล่าว

สำหรับกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยวของสมาชิก ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ Mr Luu Meng เชฟระดับตำนานในวงการอาหารของกัมพูชา จะกล่าวถึงความท้าทายในการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายการจัดการอาหารในท้องถิ่น Mr Ben-Jie Lim หัวหน้าแผนกจัดส่งจาก SuperApp ของแอร์เอเชีย จะกล่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว smart tourism และการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Mr Peter Semone ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) จะกล่าวถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร และ Ms Veronica Mendizabal Jaffre จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จะเป็นผู้นำในการอภิปรายเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการท่องเที่ยว

การประชุมจะจัดให้มีขึ้นที่เมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของกัมพูชา ในฐานะเจ้าภาพจัดให้มีกิจกรรมทัวร์ท้องถิ่นสัมผัสวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ทัวร์ชมเมืองสีหนุวิลล์ ทัวร์เกาะรง การดำน้ำ ทัวร์ป่าชายเลน พายเรือคายัค และการสำรวจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อต้อนรับผู้แทนที่เข้าร่วมเวที ในวันที่ 27 เมษายน

พร้อมกันนี้ระหว่างวันที่ 25 และ 26 เมษายน แม่โขง ทัวริสซึ่ม ฟอรั่ม ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการกว่า 20 รายจาก 6 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

แม่โขง ทัวริสซึ่ม ฟอรั่ม เป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150 คน สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงที่ www.mekongtourism.org โดยจะปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 18 เมษายนนี้ หรือเมื่อยอดลงทะเบียนเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.