ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี พื้นที่ ทต.ราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี พื้นที่ ทต.ราไวย์

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2559 เวลา 09.30 น. ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์เป็นประธานในการประชุมประชาคม จัดทำร่างแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุม

นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มีระยะเวลา 4 ปี โดยกำหนดรอยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด มาประมวลกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คือ แผนชุม แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการผ่านเวทีประชาคม โครงการใดที่เกินศักยภาพเกินขีดความสามารถของท้องถิ่นก็จะประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และในระดับจังหวัด เพื่อแผนปฏิบัติราชการประจะปีของจังหวัด นำไปจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.