อบจ.ภูเก็ต ประชุมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางและเตรียมการโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงตัวแทนกลุ่มสตรีในจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณากิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล กิจกรรมเชิงวิชาการและการส่งเสริมด้านสุขภาพสตรี โดยจัดซุ้มนิทรรศการเนื่องในวันสตรีสากล ซุ้มให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านกฎหมายและสิทธิสตรี และซุ้มให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กิจกรรมการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า (สินค้าชุมชน, OTOP) พร้อมทั้งพิจารณากิจกรรมคัดเลือกสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2560 โดย อบจ.ภูเก็ต ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาคัดเลือกสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นร่วมกับสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในเขตพื้นที่และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีประจำตำบล โดยให้จัดส่งรายชื่อสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นที่คัดเลือกมาให้ทาง อบจ.ภูเก็ต ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อจัดทำประกาศและนำรายชื่อไปจัดทำเกียรติบัตรต่อไป

นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ “วันตรีสากล กับสตรีไทย” โดย นางสาวพเยาว์ ประทีปไพศาลกุล พัฒนาการอำเภอถลาง เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มสตรีกล้าคิด กล้าแสดงออกและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมให้ก้าวทันกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบัน กิจกรรมการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยตัวแทนสตรีในแต่ละอำเภอ การจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละตำบล จำนวนประมาณ 800 คน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เน้นโทนขาว-ดำ/เรียบๆ สีไม่ฉูดฉาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.