ประชุมส่วนราชการ สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมส่วนราชการ สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต “สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต” โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันจัดขึ้น 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ รวมถึงเพื่อชี้แจงข้อราชการ ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.