อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม และนางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2559 โดยมี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดภูเก็ตที่มาจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวแทนในการติดตามการทำงานของส่วนราชการ ให้การทำโครงการต่างๆ มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเรื่องงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำปลายแหลมสะพานหิน ตามโครงการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.