ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 45 /2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ศูนย์แจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และ ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นักท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox จากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ต ยังไม่พบการแพร่เชื้อจากนักท่องเที่ยวไปสู่ประชาชน และการควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยวทำได้อย่างดี ทำให้ Phuket Sandbox ของจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตมีการควบคุมโรคได้ดี เพราะมีการนำตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่ของรัฐ คือ LQ ของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการที่มีการนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ามาอยู่ก่อน จากนั้นรอผลตรวจ เมื่อผลตรวจเป็นบวกก็จะเข้ารับการรักษาทันทีและสามารถทำให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงดังกล่าวไม่ไปกระจายแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม อยากจะให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดหาสำรอง LQ ของจังหวัดภูเก็ตให้ได้ 1,500 ห้อง และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยคือการ การวางแผนดำเนินการให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย อสม. ลงพื้นที่เชิงรุกชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการรักษา โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ถือว่าทำได้เป็นอย่างดีและขอยืนยันว่า Phuket Sandbox ของจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าต่อไป หลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประเมินสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการการควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ ได้ดำเนินการโดยเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A ลดกิจกรรมการรวมกลุ่ม เร่งรัดการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถ Detect Cluster และกำหนดมาตรการควบคุมโรคได้ถูกต้อง ควบคุมโรคได้รวดเร็ว เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยการสุ่มตรวจในสถานที่เสี่ยง เช่น แคมป์คนงาน สถานบริการ โรงงาน และไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานและไม่รับแรงงานใหม่ ให้ทำ Bubble and Seal ในแคมป์ก่อสร้าง ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้สำรวจแคมป์คนงานทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต จัดตั้ง “Camp Manager” และระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ให้จัดหาที่พักให้เพียงพอ จัดทำทะเบียนการเข้า-ออก มีผู้ควบคุม จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการในที่พัก มีรถรับ-ส่ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง ก่อนเข้า-ออก ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.