ท่าอากาศยานภูเก็ต พบปะผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต พบปะผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เดินทางไปเข้าร่วมงานโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โอกาสนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์กับ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่, ผู้บริหาร ทอท. และผู้บริหารกลุ่มผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในประเด็นความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมทั้งโอกาสในการประกอบธุรกิจ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตในอนาคต การนี้ ทอท.ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและเงินสดให้แก่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.