โครงการ กอญ. พบพนักงานและลูกจ้าง ทภก.
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ กอญ. พบพนักงานและลูกจ้าง ทภก.

วันที่ 16 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ. เดินทางมาพบพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ตามโครงการ “กอญ. พบพนักงาน” เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานจากพนักงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้าง ได้สื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและทิศทางเดียวกันโดย นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ทภก. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.