นายก ทต.ราไวย์ ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก ทต.ราไวย์ ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภูเก็ต

เมื่อเวลา 14.00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมบริษัทรอยัลเจมส์พาวินเลี่ยน จำกัด ต.ศรีสุนทรนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 19 หน่วย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยที่สนับสนุนงานในช่วงที่ผ่านมา พร้อม เน้นย้ำให้ทุกหน่วยทำงานโดยยึดหลักกฎหมายและความถูกต้องเป็นสำคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองมีความผูกพันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นพร้อมที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ขอให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานให้มีความถูกต้องโปร่งใส ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่ผิดกฎหมายที่เกิดในท้องถิ่น หากจังหวัดมีการร้องขอข้อมูลขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล และให้องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ทำการตรวจสอบการกระทำความผิดในท้องถิ่นของตนเองและรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อที่จะได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย โดยในเบื้องต้นจะนำหลักรัฐศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะนำหลักนิติศาสตร์มาดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.