รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับ Ms.Kelly Gabriel บรรณาธิการ Luxury Travel
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับ Ms.Kelly Gabriel บรรณาธิการ Luxury Travel

พญ.กัญญา เต็มเกียรติวิเศษ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง หรือ Brain Health Institute โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Kelly Gabriel บรรณาธิการนิตยสาร Luxury Travel จากประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการตรวจ ไปเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด Brain Fit and Healthy Sleep และแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพสมองและร่างกาย ณ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.