อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบประมาณ​เช่าสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบประมาณ​เช่าสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) ณ โรงแรมรีเซนต้า ภูเก็ต สวนหลวง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้งบประมาณ​เช่าสถานที่กักตัว รวมทั้งการนำส่งผู้ถูกกักตัวไปยังสถานที่กักตัว และการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคในการดำรงชีวิตของผู้ถูกกักตัว ได้แก่ อาหารมื้อหลักและน้ำดื่ม​ โดยจัดสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ณ โรงแรมรีเซนต้า ภูเก็ต สวนหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านช่องทางท่าเรือของภูเก็ต​ ตามมาตราการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีท่าเรือน้ำลึกที่ใช้ส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.